ما برای دست‌یابی به ماموریت و چشم‌اندازمان، چهار هدف راهبردی داریم:

  • تثبیت و ترویج روابط تجاری و بانکی تاریخی ایران با بانک‌های اروپایی و شرکای تجاری

  • ترویج ارتباطات سازنده بین بانک‌های ایرانی و اروپایی از طریق برگزاری جلسات منظم، سازماندهی هیات‌های تجاری و برگزاری همایش‌های بانکی

  • اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی درباره بازار و اقتصاد ایران در اروپا و معرفی فرصت‌های همکاری بالقوه به صنایع، بانک‌ها و تجار سراسر اروپا

  • شناسایی انتظارات و نیازهای اعضا برای افزایش ارزش‌های عضویت