بانک بریتانیایی تی‌اس‌بی قصد دارد در شعبات خود شغل صندوق‌دار را حذف کند. به گزارش روزنامه گاردین این شغل در اوایل سال 2021 از بین خواهد رفت. علت این تصمیم این است که تعداد مشتریانی که برای دریافت خدمات به بانک مراجعه می‌کنند، به دلیل کرونا کاهش پیدا کرده است. یک سخنگوی بانک تی‌اس‌ب گفته که این تغییر شامل حال 929 کارمند این بانک می‌شود. به گفته او همه این نفرات آموزش خواهند دید تا در مشاغل دیگری در بانک به کار گرفته شوند.