نتایج یک پژوهش دانشگاه بیزینس اسکول لندن نشان داده که افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) بانک‌ها در اروپا در پی اثرات منفی کرونا روی اقتصاد، می‌تواند برخی از این بانک‌ها را با تهدیدی جدی روبرو کند.

این تحلیل‌گران برآورد کرده‌اند که بانک‌ها در اروپا در سال ۲۰۲۱ حداکثر می‌توانند تا ۲۵۵ میلیارد یورو مطالبات غیرجاری را تحمل کنند. بنا بر اعلام بانک مرکزی اروپا یک قرنطینه دیگر NPL بانک‌های اروپایی را تا ۸۵۱ میلیارد یورو افزایش خواهد داد و به این ترتیب بانک‌هایی در اروپا وجود خواهند داشت که سرمایه کافی برای عبور از این بحران را نخواهند داشت.

دلیل تلاش‌های بانک‌های مختلف در اروپا برای بستن شعبات خود و یا ادغام با سایر بانک‌ها نیز همین است که هزینه‌ها کاهش و سرمایه افزایش داده شود.