اتحادیه بانک‌های ایرانی در اروپا به دنبال آن است که صدای حرفه‌ای منحصربه‌فرد بانک‌های ایرانی در اروپا باشد تا با هدف تقویت روابط بانکی ایران و ترویج و تبلیغ ارتباطات تجاری و مالی بین‌المللی اروپا با ایران، به تعامل موثر و سودمند با بانک‌ها، موسسات مالی، مشاوران بانکی و نهادهای قدرت‌ مرتبط در اروپا بپردازد.

ماموریت اتحادیه بانک‌های ایرانی در اروپا ترویج روابط بانکی ایران در اروپا و ارتقای روابط تجاری و مالی بین‌المللی بین ایران و اروپاست.